+420 233 551 433
+420 233 552 347

Pracujete na „pojišťovny“?

Naše stomatologická klinika má uzavřené smlouvy se všemi významnými českými zdravotními pojišťovnami. To znamená, že pokud náš pacient je řádným pojištěncem všeobecného zdravotního pojištění a prokáže se průkazem pojištěnce, nejběžnější úkony jsou účtovány přímo na pojišťovnu.
Je to např. preventivní prohlídka včetně pořízení OPG a RVG snímků a jejich vyhodnocení, anestezie, ošetření zubního kazu u dočasného zubu, léčba chronických onemocnění parodontu, jednoduché extrakce, některé snímatelné náhrady apod.