+420 233 551 433
+420 233 552 347

Vstupní ošetření – registrace

Při vstupní registraci nejdříve prodiskutujeme důvody, které pacienty na naše pracoviště přivádějí a bude nás zajímat pacientův celkový zdravotní stav. Dále detailně vyšetřujeme chrup a ostatní tkáně souvisejících s dutinou ústní, zhotovíme potřebná RTG vyšetření – OPG

Při vyšetření chrupu odhalíme spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, diagnostikujeme fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů. Zaměříme se na vyhledání případných kazů, kontrolu stavu stávajících výplní, korunek a můstků a zhodnocení celkové funkce a estetiky Vašich zubů. Nedílnou součástí je vyšetření dásní. Vyšetření je vždy podrobně komentováno a vysvětleno ošetřujícím lékařem.

Na základě výše uvedených informací je stanoven léčebný plán. V plánu léčby budou srozumitelně ale podrobně uvedeny shledané problémy a návrh(y) řešení. Součástí tohoto plánu je rovněž stanovení časového plánu jednotlivých kroků léčby a finanční kalkulace.

Aby na vlastní prohlídku u lékaře bylo dostatek času, je třeba se na vstupní preventivní vyšetření telefonicky objednat a na objednaný termín se dostavit o 10-15min dříve, protože ještě před samotným vyšetřením je třeba vyplnit vstupní dotazník včetně anamnézy. Součástí vstupní prohlídky je zhotovení tzv. velkého rentgenu – OPG. Zde se zhotovuje celkový snímek obou čelistí a je třeba před snímkováním odložit veškeré kovové předměty z oblasti obličeje, krku, uší a dutiny ústní.